TIỆC NGOÀI

Hãy cho chúng tôi biết địa điểm, những mong muốn và yêu cầu của bạn, việc còn lại hãy để Emerald giúp bạn.

Một dạ tiệc lãng mạn trong triệu đóa hoa tươi, lung linh dưới bầu trời sao, dạt dào cùng tiếng đàn Violin cảm xúc … Đến với Emerald– không gì là không có thể!