HỘI NGHỊ – SỰ KIỆN

Việc lựa chọn địa điểm phù hợp góp phần quan trọng cho sự thành công của một sự kiện – hội nghị. Emerald là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí, cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị cùng dịch vụ đẳng cấp chắc chắn sẽ mang đến sự thành công mỹ mãn, hài lòng cho hội nghị – sự kiện của bạn.